Infinite Stratos 2 ปฏิบัติการรักจักรกลทะยานฟ้า ภาค2 (เสียงไทย)

Infinite Stratos 2 ปฏิบัติการรักจักรกลทะยานฟ้า ภาค2 (เสียงไทย)

Episode : 1-12

Views : 60263

Status : จบแล้ว

Credit : rose

Category : พากย์ไทย

Summary

เรื่องย่อ: เมื่อโลกเข้าสู่ยุคอนาคต เทคโนโลยีใหม่อย่างเครื่องกลเหิรฟ้า IS Infinite Stratos ได้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ได้เฉพาะผู้หญิงเท่านั้น การใช้ IS ของอิจิกะและสาวน้อยทั้ง 5 คนได้ผ่านพ้นไปอย่างดุเดือดในภาคแรก ภาคสองก็จะปะทุขึ้นอีกครั้งด้วยตัวละครใหม่และภาระกิจครั้งใหม่ !

Episode

infinite stratos 2 ปฏิบัติการรักจักรกลทะยานฟ้า ภาค2 ตอนที่ 01 พากย์ไทย

infinite stratos 2 ปฏิบัติการรักจักรกลทะยานฟ้า ภาค2 ตอนที่ 02 พากย์ไทย

infinite stratos 2 ปฏิบัติการรักจักรกลทะยานฟ้า ภาค2 ตอนที่ 03 พากย์ไทย

infinite stratos 2 ปฏิบัติการรักจักรกลทะยานฟ้า ภาค2 ตอนที่ 04 พากย์ไทย

infinite stratos 2 ปฏิบัติการรักจักรกลทะยานฟ้า ภาค2 ตอนที่ 05 พากย์ไทย

infinite stratos 2 ปฏิบัติการรักจักรกลทะยานฟ้า ภาค2 ตอนที่ 06 พากย์ไทย

infinite stratos 2 ปฏิบัติการรักจักรกลทะยานฟ้า ภาค2 ตอนที่ 07 พากย์ไทย

infinite stratos 2 ปฏิบัติการรักจักรกลทะยานฟ้า ภาค2 ตอนที่ 08 พากย์ไทย

infinite stratos 2 ปฏิบัติการรักจักรกลทะยานฟ้า ภาค2 ตอนที่ 09 พากย์ไทย

infinite stratos 2 ปฏิบัติการรักจักรกลทะยานฟ้า ภาค2 ตอนที่ 10 พากย์ไทย

infinite stratos 2 ปฏิบัติการรักจักรกลทะยานฟ้า ภาค2 ตอนที่ 11 พากย์ไทย

infinite stratos 2 ปฏิบัติการรักจักรกลทะยานฟ้า ภาค2 ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Comments